Gedichten, citaten

Filosofie en zo

Website van At van Rijsdam

Enkele van mijn favoriete gedichten en citaten

Kijk

Kijk,

je denkt dat het véél erger is

dan het is.

Maar als je denkt

is het nog erger.

Dus,

kijk.

 

Bert Schierbeek

 

Op school stonden ze......

Op school stonden ze op het bord geschreven,

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;

hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

de ene werkelijkheid, de andre schijn.

 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven die dingen uitgeheven,

vervuld worden van goddelijke pijn.

 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

is kind worden en naar de sterren kijken,

en daarheen langzaam worden opgelicht.

 

Ed. Hoornik

 

 

Spleen

Ik zat mij voor het vensterglas

onnoemelijk te vervelen.

Ik wou dat ik twee hondjes was,

dan kon ik samen spelen.

 

Godfried Bomans

 

 

Ja

Ik heb je lief zoals je soms

gelijk een gouden zomerdag bent

nee nee nee

ik heb je lief zoals je bent

nee nee

ik heb je lief zoals

nee

ik heb je lief.

 

K. Schippers

 

 

Liefdesgedicht

Je hebt de dingen niet nodig

om te kunnen zien

De dingen hebben jou nodig

om gezien te kunnen worden

 

K. Schippers

 

 

 

Een aforisme is een waarheid als een kalfje

Jean de Boisson

 

Een verzameling gedachten moet een morele apotheek zijn, waar men geneesmiddelen tegen alle kwalen kan vinden.

Voltaire

 

De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.

Spinoza

 

Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft.

Spinoza

 

Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.

Arthur Schopenhauer

 

Hoe meer wetten, des te meer misdadigers.

Lao Tse

 

Niets wordt zo vast geloofd als datgene wat wij het minst weten

Montaigne

 

We sturen missionarissen naar verre landen, opdat de mensen daar in de hemel zullen komen, maar we willen ze niet in ons land toelaten.

vrij naar Pearl S. Buck

 

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.

Mahatma Gandhi

 

De een regeert uit lust tot regeren,

de ander om niet geregeerd te worden.

Friedrich Nietzsche

 

Wat niet goed is voor de zwerm, is niet goed voor de bij.

Marcus Aurelius

 

Een correct antwoord is als een kus vol genegenheid.

Goethe

 

Wie altijd lacht is een domkop,

wie altijd glimlacht een huichelaar.

Seneca

 

Geloof is niet het begin, doch het einde van alle weten.

Goethe

 

Als de sabels verroest zijn

en de spaden glinsteren,

Als de trappen der tempels uitgesleten worden

door de voeten der gelovigen

en er gras groeit op de binnenplaats

der gerechtshoven,

Als de gevangenissen leeg

en de graanzolders vol zijn,

als de dokters lopen

en de bakkers rijden

dan

wordt het rijk goed bestuurd.

Confucius

 

Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.

Plato

 

Democratie is als een vlot. Het blijft drijven maar je hebt altijd natte voeten.

Legofilius Peppeldam

van Loesje