Gedichten, citaten

Enkele van mijn favoriete gedichten, aforismen en citaten

Sully Prudhomme

Een man

Hij was een zachtaardige man

van zwakke gezondheid

die tijdens het polijsten van de brilleglazen

de goddelijke essentie in zeer

scherpe formules goot.

Zo duidelijk dat de wereld er geschokt van raakte.

Deze wijze bewees met eenvoud

dat goed en kwaad antieke onzin zijn

en de vrije stervelingen nederige marionetten

wier draad in handen is gegeven van de noodzaak.

Vrome bewonderaar van de Heilige Schrift.

Wilde geen god boven de natuur zien

wat de synagoge woedend tegen hem opzette.

Ver weg van haar, de brillenglazen polijstend

hielp hij de wetenschappers de planeten tellen.

Hij was een zachtaardig man.

Baruch de Spinoza.


Bert Schierbeek:

Kijk

Kijk,

je denkt dat het véél erger is

dan het is.

Maar als je denkt

is het nog erger.

Dus,

kijk.


Bert Schierbeek:

Ik denk

(door mij voorgedragen bij de crematie van

mijn 14-jarige kleinzoon Diego)


Ik denk

als het regent

laat hem niet nat worden


en als het stormt

vat hij geen kou


en ik denk ook

dat dat denken

niet helpt


want je wordt nooit meer

nat noch vat je een kou


want het regent

noch waait ooit

meer voor jou.


Ed. Hoornik:                                                           

Op school stonden ze......

Op school stonden ze op het bord geschreven,

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;

hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

de ene werkelijkheid, de andre schijn.


Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven die dingen uitgeheven,

vervuld worden van goddelijke pijn.


Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.


Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

is kind worden en naar de sterren kijken,

en daarheen langzaam worden opgelicht.


Godfried Bomans:                                                 

Spleen

Ik zat mij voor het vensterglas

onnoemelijk te vervelen.

Ik wou dat ik twee hondjes was,

dan kon ik samen spelen.


K. Schippers:

Ja

Ik heb je lief zoals je soms

gelijk een gouden zomerdag bent

nee nee nee

ik heb je lief zoals je bent

nee nee

ik heb je lief zoals

nee

ik heb je lief.


K. Schippers:

Liefdesgedicht

Je hebt de dingen niet nodig

om te kunnen zien

De dingen hebben jou nodig

om gezien te kunnen worden.


Een aforisme is een waarheid als een kalfje

Jean de Boisson


Een verzameling gedachten moet een morele apotheek zijn, waar men geneesmiddelen tegen alle kwalen kan vinden.

Voltaire


De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.

Baruch de Spinoza


Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft.

Baruch de Spinoza


Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.

Arthur Schopenhauer


Hoe meer wetten, des te meer misdadigers.

Lao Tse


Niets wordt zo vast geloofd als datgene wat wij het minst weten

Montaigne


We sturen missionarissen naar verre landen, opdat de mensen daar in de hemel zullen komen, maar we willen ze niet in ons land toelaten.

vrij naar Pearl S. Buck


Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.

Mahatma Gandhi


De een regeert uit lust tot regeren,

de ander om niet geregeerd te worden.

Friedrich Nietzsche


Wat niet goed is voor de zwerm, is niet goed voor de bij.

Marcus Aurelius


Een correct antwoord is als een kus vol genegenheid.

Goethe


Wie altijd lacht is een domkop,

wie altijd glimlacht een huichelaar.

Seneca


Geloof is niet het begin, doch het einde van alle weten.

Goethe


Als de sabels verroest zijn

en de spaden glinsteren,

Als de trappen der tempels uitgesleten worden

door de voeten der gelovigen

en er gras groeit op de binnenplaats

der gerechtshoven,

Als de gevangenissen leeg

en de graanzolders vol zijn,

als de dokters lopen

en de bakkers rijden

dan

wordt het rijk goed bestuurd.

Confucius


Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.

Plato


Het geluk behoort aan hen die aan zichzelf genoeg hebben.

Aristoteles


Democratie is als een vlot.

Het blijft drijven maar je hebt altijd natte voeten.

Legofilius Peppeldam

van Loesje